Zintegrowane usługi:

Nasza strategia jest skierowana na kontrolę całego łańcucha produkcji opakowań.

Grupa Lacroix dysponuje sprawdzonymi i ultra-nowoczesnymi środkami produkcji. Aby zoptymalizować elastyczność i dynamiczną reakcję, wykorzystujemy wszechstronność naszych usług oraz techniczną wiedzę know-how:

  • 2 biura R&D produktu
  • 4 warsztaty mechaniczne i biura rozwoju
  • 1 jednostka fornirowania drewna i produkcji łuszczki
  • 5 drukarni (karton-IML)

Jakość:

Lacroix Emballages jest certyfikowane ISO 9001 i 14001. Nasze aktywności w dziedzinie plastiku, Lacroix Emballages we Francji, Lacroix Ambalaje w Rumunii, IML Containers w Wietnamie i w Kanadzie oraz drewna, Wood Pak w Polsce, są certyfikowane FSSC 22000 natomiast North America IML Containers w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, IMS RATINGS.

Środowisko:

Od zawsze angażujemy się w ochronę środowiska , i dziś wyraża się to w wyborze stosowanych materiałów w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Ochrona środowiska jest nieodłączną częścią naszej polityki przemysłowej. Dokonaliśmy pomiaru śladu węglowego dla naszych produktów w celu podjęcia działań mających na celu optymalizację zużycia i redukcję emisji gazów cieplarnianych:

  • Zakłady przemysłowe zlokalizowane blisko naszych klientów
  • Samowystarczalność energetyczna wielu zakładów produkcyjnych
  • Odbiór i recycling odpadów
  • Drewno ze zrównoważonych gospodarek leśnych oraz drewno topolowe certyfikowane PEFC
  • Drukarnie we Francji oznakowane Imprim’Vert®
  • Zakład fornirowania drewna certyfikowany ISO 14001 v2004